Tredje gradens brännskada

Det här är en djup brännskada (fullhudskada) som gör att huden nästan känns bedövad, då även nerverna i huden har skadats. Varning för starka bilder.


Varför det kallas för tredje gradens brännskada har och göra med att hudens alla tre lager förstörs, det vill säga överhuden, läderhuden och underhuden. Den orsakas av eld eller elektricitet och alltså uppstå om det till exempel börjar brinna i ens kläder. Huden blir då vit, brun eller svar och känns hårdare än frisk hud, ungefär som läder eller gummi.

Kokande gröt eller andra trögflytande ämnen kan också orsaka en tredje gradens brännskada om man inte snabbt spolar bort det heta.

Detta är en mycket allvarlig skada som kräver omedelbar sjukhusvård och den drabbade bör komma in snarat till operation. Under transporten till sjukhuset ska det skadade området täckas med en ren handduk då brännskador omkring själva kroppsöppningar lätt öppnar vägen för infektioner.

Om brännskadan skett på fötterna eller nära leder kan det minska rörligheten kring det området, men som sagt, brännskadan är vanligtvis smärtfri då känselkropparna för smärta i huden har förstörts.

VARNING FÖR STARKA BILDER:
Scrolla inte ned om du är känslig för allvarligare brännskador.

 

 

 

 

 

 

Detta är en tredje gradens brännskada som är åtta dagar gammal. Foto: Wikipedia.