Så köper du miljövänlig solkräm

David Gunnarsson från Naturskyddsföreningen förklarar hur du som konsument kan göra bra miljöval när du handlar solkräm.


Läkemedelsverkets rapport som kom ut i början av juli visar en betydlig förbättring av solskyddsprodukter sedan 2009. Då hade 72% av granskade produkter inte tillräckligt bevisad effekt eller felaktig märkning. I årets granskning var 14% av produkterna bristfälliga i något avseende och ett flertal produkter har som följd tagits bort från marknaden.

Miljöfrågor glöms bort

david-gunnarsson-nsf

David Gunnarsson, produktansvarig Bra Miljöval kemiska produkter vid Naturskyddsföreningen.

Men frågor om miljö kommer lätt i andra hand när solskyddsprodukters säkerhet och effekt prioriteras som viktiga hälsofrågor för människor. Solkrämer med miljöfarliga ämnen kan förorena vårt vatten efter till exempel bad och dusch.

– Det man oftast förknippar med miljöfarlighet i solskyddsprodukter är UV-filtren, men det kan även finnas andra kemiska ämnen i dessa produkter som är skadliga för miljön. Exempel på miljöfarliga egenskaper är om ämnena riskerar att bioackumuleras samt hur giftiga de är för vattenlivet förklarar David Gunnarsson, produktansvarig för Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen.

På sikt vill vi se en skärpt kosmetikalagstiftning, både för miljö- och hälsofarliga ämnen.

Just nu är solskyddsprodukter undantagna EUs lagstiftning kring produkter med kemiskt innehåll som säger att miljöfarliga ämnen måste märkas på produktens förpackning. Därför behöver det inte stå på solskyddskrämer om de är miljöfarliga.

– På sikt vill vi se en skärpt kosmetikalagstiftning, både för miljö- och hälsofarliga ämnen. Innan en sådan finns på plats spelar oberoende miljömärkningar en viktig roll. Märkningarna gör det lätt för konsumenter och inköpare att hitta produkter som granskats efter strikta krav, säger David Gunnarsson om Naturskyddsföreningens önskemål.

anvand-miljo-solskydd

Svanenmärkta solskyddsprodukter är ett miljövänligt alternativ.

Det finns dock miljövänliga alternativ att köpa i Sverige idag, till exempel Svanenmärkta solskyddsprodukter.

– Dessa har förutom miljöaspekten, även granskats med avseende på exempelvis innehåll av allergiframkallande och hormonstörande ämnen. Märkningen innebär också att produkternas effektivitet kontrollerats så att de ger ett bra skydd, säger David Gunnarsson.

Använd din konsumentmakt

För att få fram en bättre märkning och granskning av miljöfarliga ämnen i solskyddsprodukter kan du som konsument påverka.

– Hittar man inte en miljömärkt produkt på det lokala apoteket eller matbutiken, be dem ta in det i sortimentet. Eller så handlar man över nätet, föreslår David Gunnarsson.