Svensk studie om brännskador inleds

Under 2016 kommer en patientstudie att genomföras vid Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, som undersöker ett sätt att beräkna en brännskadas allvarlighetsgrad.


I studien kommer svenska forskare att analysera de patienter som behandlats för brännskada vid Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset under åren 2010–2016.

Fredrik Huss, överläkare vid Brännskadecentrum är själv brännskadad. När han var tre år lekte han med tändstickor i baksätet på en bil och så började det brinna.

För samtliga patienter under dessa år kommer utdrag ur verksamhetens kvalitetsregister att göras gällande deras ålder, kön vårdtid, brännskadeutbredning, respiratorbehov, dialysbehov, komplikationer och kirurgiska åtgärder samt tidpunkt för eventuellt dödsfall, skriver överläkare Fredrik Huss vid Brännskadecentrum i ett informationsdokument.

Forskarna har tidigare funnit att ett alternativt beräkningssätt av en brännskadas allvarlighetsgrad kan utgöra ett mer exakt mått än dagens sedvanliga metod med uppskattning av den brännskadade kroppsytan.

Syftet med denna studie är att göra matematisk modellering utifrån ovan nämnda parametrar och därefter analysera exaktheten av måttet och de matematiska modellerna.