Andra gradens brännskada

Vanligaste orsaken till andra gradens brännskada är att man får hett vatten eller kaffe över sig, det vill säga en ytlig brännskada eller delhudsskada.


Hand som visar upp en andra gradens brännskada.

Hand som visar upp andra gradens brännskada. Foto: Wikipedia.

Andra gradens brännskada kräver ofta smärtstillande tabletter samt lokalbehandling som hindrar såret från att torka ut eller bli infekterat.

Brännblåsor som är intakta kan vara ett bra skydd för den vävnad som ligger under då den gärna ska lämnas i fred när den håller på att läka såret.

Såret ska täckas med en salvkompresser, till exempel Unitulle, sedan ska det läggas en torr kompress utanpå det som hålls fast med en elastisk binda. Förbandet ska sitta kvar i ungefär 5 dagar, efter det brukar det räcka med att bara byta det yttre förbandet.

Hur lång tid tar det för en brännskada att läka?

Skadan bör läka på 2–3 veckor, vanligen utan ärrbildning. Däremot kan pigmentförändringar uppkomma. Om brännskadan inte blir bättre kan såret blivit infekterat med bakterier, då krävs antibiotika vilket du får utskrivet av din läkare.